De specialisaties van
Henk van den Dungen

Ik heb op een aantal gebieden ervaring en mij daarin als mediator verder gespecialiseerd. Ik volg op die gebieden met collega’s de ontwikkelingen met intervisie en bijscholingen. Voor alle vakgebieden geldt: Ik kan goed luisteren en heb een groot empatisch vermogen. Ik ben financieel en moreel onafhankelijk. Ik breng als neutrale voorzitter, procesbegeleider de communicatie weer op gang en help u met het samen vinden van oplossingen op basis van uw gemeenschappelijke belangen. Ik werk gestructureerd met een stappenplan dat u langs de kortste weg naar de oplossing leidt. De kracht van mediation is de gezamenlijke focus en de bereidheid om samen langs minnelijke weg te zoeken naar oplossingen.

Mediation bij echtscheiding in de regio Arnhem

De emoties lopen bij een scheiding vaak snel op. Misschien moeten er bezittingen verdeeld worden, of moet er een plan gemaakt over de verdeling van tijd met de kinderen. Zulke afspraken lijden vaak onder de heersende gevoelens. Maar een rechtbank is geen fijne oplossing. Als familiemediator respecteer ik de aanwezige emoties en bied ik de nodige structuur om de praktische zaken stap voor stap aan te pakken. Dit biedt rust voor het verwerkingsproces.

Wilt u meer weten?

Voor wie er samen uit wil komen, is een mediator een goede oplossing. Henk van den Dungen helpt u met de volgende zaken.

 • ​de scheidingsmelding en het accepteren van de scheiding
 • het maken van een ouderschapsplan
 • het bespreken van de huisvesting
 • de alimentatieberekeningen
 • het verdelen van de boedel
 • het verevenen van de pensioenen en levensverzekeringen
 • het echtscheidingsconvenant

BOUW EN LEEFOMGEVING

BOUWBRANCHE

De bouw kent een sterk gesegmenteerde bedrijfskolom met een groot aantal partijen. Het kan gaan om problemen op het gebied van kwaliteit, kosten en planning. Er zijn diverse disciplines betrokken bij de bouw. De belangrijkste partijen zijn opdrachtgevers, projectontwikkelaars, beleggers, Verenigingen van Eigenaren, architecten, adviseurs, aannemers, toeleveranciers, onderaannemers, makelaars en eindgebruikers. Deze partijen hebben ieder een eigen belang in de zaak, hebben een eigen zienswijze en spreken een eigen taal. Ik, Henk van den Dungen, ken deze groepen vanuit mijn ervaring in dit werkveld. Hierdoor weet ik ook hoe ik draagvlak kan creëren om de verschillende partijen bij elkaar te houden.

Ik werk als:

 • adviseur op strategisch vlak van opdrachtgevers van bouwplannen: strategisch bouwadvies.
 • stand-by mediator in het bouwproces. Ik help conflicten oplossen die de samenwerking in een bouwteam kunnen verstoren.
 • extern bouwmediator om conflicten in een bouwproces op te lossen.
 • bindend adviseur voor de bouw, in het geval van onoplosbare conflicten rondom kosten of werkverdeling.

LEEFOMGEVING

Mediation op het gebied van de Leefomgeving / Overheidsmediation

De relatie tussen gemeenten (of andere overheden) enerzijds en de initiatiefnemers van bouwplannen anderzijds (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. 

Ik werk als:

 • Procesbegeleider voor burgerparticipatie en buurtparticipatie
 • Beleidsbemiddelaar in de voorbereidingsfase van ruimtelijke plannen
 • Mediator voor pre-mediation en mediation voor particulieren en overheden met strijdige belangen.

Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan.
Een onafhankelijke mediator speciaal met het oog op een efficiënt  proces, of om een bestaand conflict op te lossen is vaak meer dan welkom. 

Mediation bij samenwerking

In geval van mediation bij samenwerking houd ik me bezig met 2 kernprocessen: het binden of het ontbinden van een samenwerkingsverband. Hierbij geldt een brede interpretatie van het woord samenwerking. Ik zorg daarbij dat er heldere afspraken worden gemaakt, zowel verbaal als op papier.

Samenwerking binden
Is er een gezamenlijke intentie tot co-creatie van een project, dan kan een onafhankelijke derde goede begeleiding bieden. Als manager, interim-manager en zelfstandig ondernemer heb ik jarenlang ervaring opgedaan met productieve samenwerkingsverbanden. Hoe bereiken we het ‘1+1 is meer dan 2’-effect? Is er wederzijds respect voor elkaars kennis en expertise? Welke vormen van samenwerking passen het best? Ik begeleid u hier graag bij.

Samenwerking ontbinden
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Of de grondslag van het besluit financieel is of meer te maken heeft met de aard van de samenwerking, maakt in principe niet uit. Voor een goede ontbinding is het wel belangrijk dat beide partijen langs de minnelijke weg uit elkaar willen. In dat geval help ik u als mediator de samenwerking op een correcte manier te beëindigen. Ik begeleid u daarbij stapsgewijs.