Het belang van
het kind in mediation

Voorbeeld hoe de mediator het belang van het kind behartigt
 

Een stel met een dochtertje vraagt mijn hulp voor het ouderschapsplan en de scheidingsconvenant. Het bijzondere van deze mediation was dat zij waren vastgelopen in de afspraken over de omgangsregeling. Ze hebben allebei een drukke baan en wilden toch een co-ouderschapsafspraak. Ze hadden al een paar regelingen zelf opgesteld, maar liepen vast op het feit dat de wisseldagen onregelmatig waren ten gevolge van hun dienstroosters. Ik heb uitgelegd dat het voor hun dochter best al belastend is als de ouders gaan scheiden. Als daar nog een ingewikkeld wisselrooster bij komt kan dit teveel worden. Kinderen hebben vooral in de periode van en na de scheiding veel stabilteit nodig. Ik heb aangeboden hun probleem op te lossen en heb samen met hen net zo lang gepuzzeld totdat er vaste wisseldagen afgesproken konden worden. Alles binnen hun werkroosters. De ingekleurde versie is op de koelkast opgehangen en het dochtertje heeft er plezier in om te zien door wie ze van school gehaald wordt en waar ze slaapt.

Voordelen van mediation in Arnhem

Bij partners die willen scheiden in de regio Arnhem komt het steeds vaker voor dat zij samen afspreken om een gekwalificeerde mediator in te schakelen.
 
De voordelen van de toepassing van mediation bij echtscheiding zijn:
  • Ik ken als mediator regio Arnhem ook de weg in de regio en kan ook bij jullie thuis of op een andere plek afspreken als jullie dat beter schikt.
  • Mediation kost aanmerkelijk minder emotionele energie en minder tijd en geld dan andere procedures
  • Er is voor lagere en middeninkomens via mij een mogelijkheid om de mediation grotendeels gesubsidieerd te krijgen.
  • Jullie kiezen samen de oplossingen; dus is er draagvlak voor
  • Ik heb begrip voor jullie emoties die bij een scheiding optreden
  • Ik behartig ook de belangen van jullie kinderen
  • Jullie krijgen een nieuw perspectief en hervinden je balans
  • Jullie gaan leren communiceren als ex partners, maar je blijft voor jullie kinderen vader en moeder
  • Mediation Regio Arnhem en omgeving is ook praktisch, omdat ik op een laagdrempelige wijze jullie samen bij mij thuis in Oosterbeek ontvang voor de mediation besprekingen. Dit kan in overleg soms ook buiten kantoortijden.
  • Omdat ik ingeschreven ben als familie mediator in het register van de Raad voor Rechtsbijstand kan ik voor jullie ook subsidie regelen als jullie binnen de normen vallen. Ik leg dit graag uit in een kennismakingsgesprek. Dit is gratis.